move design  
   
 
 
Medisch
Op het medische vlak gebeurt veel en is het een kunst om bij te blijven met de verregaande en snelle technische en wetenschappelijke ontwikkeling van het vak.
4
Move Forwards houdt zich op diverse manieren bezig in het medische vak:
Advisering en ondersteuning bij EHBO en/of BHV (herhalings-) trainingen
Advisering en ondersteuning bij het opzetten van (nieuwe) zorgsystemen
Advisering bij uitvoering van (terminale) thuiszorg
Begeleiding en uitvoering van (theater)techniek bij medische congressen
Begeleiding en uitvoering van (theater)techniek bij paramedische congressen
Het ontwerpen en inrichten van medische ruimten (verpleegafdeling en verkeersruimte) en de niet medische ruimten (kantoren, dagverblijven en verpleegposten)

Dichtbij huis zien we dat uiteraard terug in de BHV, medewerkers op elk niveau en op elke plek dienen deze kennis en vaardigheden paraat te hebben en bij te houden. Move Forwards gaat uit van de praktijkgericht situatie als het gaat om het bijspijkeren van kennis en vaardigheden voor uw medewerkers. Ingaan op de eigen praktijk en gebruik makend van uw locatie, wordt er een programma doorlopen die voor een ieder herkenbaar en tastbaar is. Ervaring leert ons dat het doen en bespreken van voorgevallen (nood)situaties meer oplevert voor de medewerker dan uitgaan van een fictief ongeval.
5
Iets verder van huis zien we vaak dat er geklaagd wordt over de gezondheidszorg, de tijd die men kan investeren voor de zorg aan de patiënt wordt meestal al te kort beschouwd, de bewoner in een verzorgingshuis kan niet meer een “normaal” leven leiden die hij/zij gewend is, en de uitvoerende klaagt (ook) dat hij/zij te weinig tijd heeft voor patiëntenzorg.
Veelal is het zorgsysteem gestoeld op oude principes en zwaar achterhaald, ziekenhuizen draaien al jaren met dezelfde mappen (medisch als wel verpleegkundig), in verzorgingshuizen zien we eenzelfde structuur alleen weet met vaak niet hoe het huiselijke op de juiste wijze toe te passen voor de bewoner. Move Forwards kan adviseren bij het opzetten van een nieuwe structuur voor een afdeling, vanuit eigen getoetst onderzoek.
6
Daarnaast verzorgen wij al jaren de congressen bij de Nederlandse Vereniging voor Dans en Muziek Geneeskunde, kortweg de NVDMG. Deze vereniging houdt huis in het Medisch Centrum voor Dansers en Musici in het Medisch Centrum Haaglanden, locatie Westeinde. Tevens heeft de NVDMG haar leden door heel het land verspreid zitten in de vele ziekenhuizen, revalidatiecentra en poliklinieken. Hierin vindt u dus een link met Move Entertainment als het gaat om de techniek en uitvoering. Tevens is er een koppeling met Move Design voor wat betreft het ontwerp van ruimten en licht.
7

 
   
  move entertainment move design naar het begin  
  entertainment en theater advies en ontwerpen naar het begin