move design  
   
 
 
BMT/WVMT
In de theaterwereld worden diverse werkzaamheden steeds verder geautomatiseerd. Zo ook het verwisselen van decors, door middel van mechanische trekkenwanden. Om veiligheid te waarborgen van publiek, artiesten en mensen achter de schermen, is het bedienen van deze trekkenwanden met meerdere elektrisch aangedreven en computergestuurde hijspunten (trekken) alleen mogelijk voor theatertechnici met het voorgeschreven certificaat BMT (Bedieningsvakman Mechanische Trekkenwand) ofwel WVMT (Werkverantwoordelijke Mechanische Trekkeninstallatie.
01 02
In de cursus BMT/WVMT word je door ervaring verkregen kennis als theatertechnicus getoetst en leg je de Proeve van Bekwaamheid af in een theater. Dus wil je de overstap maken van handmatige hijsinstallaties naar mechanische? Of ben je als assistent technicus werkzaam en heb je al enige basiskennis? Dan heb je nu de mogelijkheid om het benodigde certificaat te behalen!
Doelgroep en voorkennis
De cursus BMT/WVMT is geschikt voor theatertechnici die (gaan) werken met mechanische trekkenwanden. Je hebt al inzicht in of ervaring met (handmatige) toneelhijsinstallaties, je hebt (enige) ervaring met het maken van krachtberekeningen en het programmeren van een voorstelling. Een intakeformulier en een eventueel daarop volgend intakegesprek maken deel uit van de toelating.
Cursusinhoud
Aan de orde komen onder meer:
Wet- en regelgeving
Veiligheid en Arbo
Productie risico-inventarisatie en evaluatie
Organisatie en communicatie
Administreren van decorchangementen
De toneelhijsinstallatie
Traceren van storingen
Bedienen van de console
Aanslaan van lasten
Elementaire hijstechnieken
Materialenkennis
Omgaan met onverwachte situaties
Berekeningen maken, toegespitst op de praktijk

Met deze Proeve van Bekwaamheid (PvB) laat je zien dat je kunt functioneren als bediener van een mechanische trekkenwand. Je laat zien dat je de benodigde voorbereidingen kunt treffen. Je kunt:
een locatieonderzoek uitvoeren
een kapindeling maken, inclusief benodigde berekeningen
een changementenlijst maken
de trekkenwand programmeren als voorbereiding op de voorstelling
Verder laat je tijdens het praktijkexamen zien dat je het opbouwen in een theater:
de trekkenwand correct en veilig kunt bedienen
de trekkenwand correct en veilig kunt inrichten
in staat bent personeelsleden aan te sturen
de trekkenwand kunt bedienen tijdens een changementendoorloop.

Move Forwards verzorgt, tevens in samenwerking met Samenwerkende Theaterspecialisten, voor het Grafisch Lyceum Rotterdam | MediaCollege de training BMT. In deze training worden studenten en theatertechnici gecertificeerd voor het bedienen van de geautomatiseerde trekkeninstallatie.
Uit het werkveld is een veel gehoorde vraag om extra scholing na het behalen van het certificaat. Wij zijn dan ook in staat om voor uw technische team een opfriscursus te verzorgen waarbij uw leervraag centraal staat.
Hierbij valt te denken aan:
Wet- en regelgeving
Veiligheid en Arbo
Productie risico-inventarisatie en evaluatie
Aanslaan van lasten
Elementaire hijstechnieken
Materialenkennis
Berekeningen maken, toegespitst op de praktijk

Uiteraard is dit uit te breiden met alle onderwerpen die weggezakt zijn of nog verdieping vragen, wij bieden een training op maat, u bepaalt zelf welke onderdelen u wilt hebben en hoe lang de training duurt. In de regel is het volgen van een dag training voldoende om weer een jaar bijgespijkerd te zijn. Indien u belangstelling heeft voor een training op het gebied van hijsen&heffen en het bedienen van toneeltechnische installaties neemt u dan vrijblijvend contact met ons op, een eendaagse training (voor maximaal 9 deelnemers) bieden wij al aan vanaf € 500,00, exclusief reis- en verblijfskosten.

Examens

Om het certificaat Werkverantwoordelijke Mechanische Trekkeninstallatie te behalen dient er een examen gedaan te worden.


Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

 

1.   Het doen van een locatie-onderzoek, bij voorkeur in het eigen theater 

 2.   Het uitvoeren van een praktijktoets, de zogenaamde Proeve van Bekwaamheid

3.   Het maken van een schriftelijke theoretische toets op een computer.

Om aan het schriftelijke deel mee te kunnen doen heb je een inlogcode en wachtwoord nodig die de kandidaat per e-mail ontvangt op de dag van het schriftelijke examen.


Inloggen kan via de volgende link: Inlog schriftelijk examen WVMT 
   
  move entertainment move design naar het begin  
  entertainment en theater advies en ontwerpen naar het begin